Hoe gaan we online met elkaar om?

WhatsApp group logo

Whatsapp

Aanmelding voor de whatsapp groep gebeurt alleen tijdens bar-avonden en activiteiten door de aanwezige vrijwilligers. Dit om zeker te weten dat ieder die binnenkomt onder de doelgroep valt en bij het team bekend is.

Bij deelname ga je automatisch akkoord* met de volgende richtlijnen en voorwaarden:

 • Creëer samen een veilige plek voor elkaar.
 • Respecteer de algemene reglementen van COC Eindhoven/Pand54.
  http://coceindhoven.nl/code-goed-gedrag/
 • Luister naar de begeleiders van de groep.
 • Voor uitgebreide discussies of lange gesprekken over een specifiek onderwerp kan naar een discord kanaal verwezen worden. Graag dit respecteren en daar verder te gaan.
 • Geen sexuele content hetzij fotos/videos, gespreksstof, innuendo en dergelijke, muv serieuze vragen/onderwerpen met mate.
 • Geen aanzet geven tot negatief handelen(bijv drugsgebruik, of geweld).
 • Help en ondersteun elkaar waar mogelijk. Maak van een 🙁 een 😀 !
 • Niet adverteren voor commerciële zaken die geen betrekking hebben tot COC activiteiten.
 • Promotie van persoonlijke activiteiten en social media zoals Twitter, Instagram, Youtube is niet toegestaan. Uitgezonderd indien in overleg met een begeleider.
Discord

Discord

Aanmelding voor de Discord server kan op verschillende manieren:

 • Dit kan bij een van de begeleiders/vrijwilligers tijdens een meeting
 • Iemand kan aangedragen worden door een bestaande bezoeker
 • Het kan via een uitnodigingslink op bijvoorbeeld Facebook of de website.

Bij gebruik van onze discord server ga je automatisch akkoord* met al onze voorwaarden:

 • Creëer samen een veilige plek voor elkaar.
 • Respecteer de algemene reglementen van COC Eindhoven/Pand 54.
  http://coceindhoven.nl/code-goed-gedrag/
 • Luister naar de begeleiders van de groep.
 • Voor uitgebreide discussies of lange gesprekken over een specifiek onderwerp kan naar een specifiek discordkanaal verwezen worden. Graag dit respecteren en daar verder te gaan.
 • Geen sexuele content hetzij fotos/videos, gespreksstof  innuendo en dergelijke, m.u.v. het NSFW kanaal en serieuze vragen.
 • Geen aanzet geven tot het overtreden van de Nederlandse wet (bijv (hard)drugsgebruik, fraude, piraterij of geweld).
 • Help en ondersteun elkaar waar mogelijk. Maak van een 🙁 een 😀 !
 • Niet adverteren voor commerciële zaken die geen betrekking hebben tot COC activiteiten.
 • Promotie van persoonlijke activiteiten en social media zoals Twitter, Instagram, Youtube is niet toegestaan. Uitgezonderd indien in overleg met een begeleider.
 • Je schermnaam moet minimaal je voornaam bevatten en mogen geen scheldwoorden of namen van geslachtsdelen bevatten.

NSFW (Not suited for work) kanaal

Omdat er toch erg veel belangstelling is voor een “not suited for work” kanaal, is deze in het leven geroepen. Hier mogen de wat explicietere onderwerpen en afbeeldingen besproken en gedeeld worden. Hier gelden wel een aantal limieten voor het in stand houden van de veiligheid van de groep en zijn leden.

Wat mag er wel:

 • In de NSFW_chat mag er gesproken worden over sex en seksualiteit.
 • In de NSFW_chat mogen er afbeeldingen (tekeningen, plaatjes, fotos artwork .GIFS of schematiek) gedeeld worden. Echter er zijn een paar harde limits:

Wat mag er niet

 • Onderlinge (intieme) contacten mogen hier niet besproken worden (hier is privé chat voor)
 • Geen screenshots van chats van bijv grindr, tinder hornet of een andere dergelijke app.
 • Respecteer elkaars privacy, behandel wat er in de vip ruimtes besproken wordt met discretie.
 • Expliciete afbeeldingen foto’s etc. van leden inclusief jezelf zijn ten strengste verboden. Respecteer en bescherm elkaars privacy!  
 • Dit is geen porno kanaal en ‘Hardcore’ materiaal (afbeeldingen van geslachtsdelen of gemeenschap) is niet toegestaan.
 • Deel nooit materiaal dat in strijd is met de Nederlandse wetgeving!
  • Van jou persoonlijk of van andere leden.

* Indien de richtlijnen te kort komen zal begeleiding een gepast oordeel geven. Indien je niet akkoord gaat met de richtlijnen verzoeken we je niet deel te nemen aan de Whatsapp-groep of de Discordkanalen en deze te verlaten. Bij overtreding van de richtlijnen kunnen er maatregelen worden getroffen. Dit kan oplopen van een waarschuwing, tijdelijk verwijdering van de groep of tot permanente verwijdering uit de Whatsapp-groep of de Discordkanalen. Indien je het niet eens bent met een dergelijke maatregel kun je je bezwaar mailen naar bestuur@coceindhoven.nl