Ideologie en Filosofie

Doelgroep: LHBT+ Jongeren tussen de 18 en 26 jaar wonend in Eindhoven en omgeving met de interesse gelijkgestemden te ontmoeten op een veilige laagdrempelige manier.

Waarde en Normen: Respect, Vrijheid, (waaronder meningsuiting en zelfexpressie) Liefde, Vriendschap, Plezier, Creativiteit, Sportiviteit, Gezelligheid.

Missie: LHBT+ jongeren uit omgeving Eindhoven kennen MAX26/Expresszo bij naam en weten hoe deze te bereiken. MAX26/Expreszo wordt een begrip in de LHBT+ jongerencultuur dat staat voor een leuke manier om gelijkgestemden te ontmoeten door middel van prettige avonden en activiteiten. MAX26/Expreszo streeft ernaar een ruimte te creëren waarin LHBT+ jongeren welkom zijn om zichzelf te zijn. Verder streeft de organisatie een inspirerend voorbeeld te zijn voor de regio en een tegengewicht voor het krimpend aantal LHBT+ gerelateerde gelegenheden en activiteiten in en rondom Eindhoven.   

Visie: MAX26/Expreszo streeft naar een samenleving met volledige acceptatie en integratie van de LHBT+ jeugdgemeenschap waarin seksuele en/of gender oriëntatie niet langer een rol speelt in het benutten van kansen en zelfontplooiing.

In andere woorden: MAX26/Expreszo streeft naar een samenleving waarin ieder individu zichzelf kan en mag zijn met gelijke kansen en ruimte om het beste uit zichzelf te halen.